رگ یاب نوزاد

رگ یاب نوزاد

یکی از معضلات کادر درمان اعم از کادر بیمارستانی و ازمایشگاهی پیدا کردن رگ مناسب جهت تزریق ، نمونه گیری و خون گیری بدون ایجاد درد و اسیب به عروق و استرس برای نوزادان ...