دستگاه رگ یاب

دستگاه رگ یاب

امروزه تکنولوژی در تمامی عرصه ها راه خود را هموار کرده است . هدف اصلی ایت موضوع تسهیل زندگی ما انسان هاست . این موضوع در علم پزشکی و تجهیزات پزشکی نیز صدق می کند . در ع...
قیمت رگ یاب

قیمت رگ یاب

طبیعتا قیمت یک دستگاه رگ یاب بسته به نوع آن و کاربرد آن  متفاوت است . البته از آن مهم تر این موضوع است که اصلا در ایران قابل خرید است یا نه . این اواخر افراد مشغول در کل...
انواع دستگاه رگ یاب

انواع دستگاه رگ یاب

انواع دستگاه رگ یاب از نظر کاربرد به دو دسته اصلی تقسیم می شوند . رگ یاب های تماسی و رگ یاب لیزری . که در اصطلاح عامیانه به آن رگ یاب لیزری گفته می شود . نحوه کار رگ یاب ...
رگ یاب اطفال

رگ یاب اطفال

در بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها ، درمانگاه ها و ازمایشگاه ها، اطفال و نوزادان در گروه آسیب پذیر ترین اقشار جهت تزریق محسوب میشوند . در این بیماران تزریق...
رگ یاب لیزری

رگ یاب لیزری

در موضوع دستگاه رگ یاب ، اصطلاح رگ یاب لیزری به دستگاهایی اتلاق می شود که غیر تماسی باشند . یعنی کاربردی آنها بدون نیاز به تماس با بدن می باشد . در واقع بصورت دقیق تر ل...
رگ یاب نوزاد

رگ یاب نوزاد

یکی از معضلات کادر درمان اعم از کادر بیمارستانی و ازمایشگاهی پیدا کردن رگ مناسب جهت تزریق ، نمونه گیری و خون گیری بدون ایجاد درد و اسیب به عروق و استرس برای نوزادان ...
قیمت رگ یاب لیزری

قیمت رگ یاب لیزری

رگ یاب لیزری یک اصطلاح عامیانه است که در موضوع رگ یاب وجود دارد . این نام اشاره به رگ یاب های غیر تماسی دارد که برای استفاده نیاز نیست تا دستگاه با بدن تماسی داشته باش...
رگیاب قیمت رگ یاب خرید

رگ یاب

این وب سایت یک وبسایت و فروشگاه است که بصورت تخصصی بر روی دستگاه رگ یاب تمرکز می کند . این وب سایت بررسی و مقایسه تمامی انواع دستگاه رگیاب در دنیا و ایران را انجام مید...