انواع دستگاه رگ یاب

انواع دستگاه رگ یاب

انواع دستگاه رگ یاب از نظر کاربرد به دو دسته اصلی تقسیم می شوند . رگ یاب های تماسی و رگ یاب لیزری . که در اصطلاح عامیانه به آن رگ یاب لیزری گفته می شود . نحوه کار رگ یاب ...